تجوید صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن ضیاءالدین حسینی، نستعلیق محرم ۱۰۶۵، عنوان و نشان شنگرف، با مهر ابوالقاسم، بر کاغذ ترمه در ۱۸ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۴۷/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن ضیاءالدین حسینی (مولف)
موضوع اثر : قرآن/ تجوید
تاریخ خلق : محرم ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان