معرفت تقویم صفویه

نظر شما:

دو مقاله و یک خاتمه. مقاله یکم در آنچه تعلق باستخراج تقویم دارد و حل بعضی از سخنان الغ بیگ در پنج باب و هر یک در چند فصل. در دو مقاله و یک خاتمه در باب استخراج تقویم است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۹۱/۰۰۳
موضوع اثر : گاهنامه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی ساده،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان