الراموز فی اللغةالعربیة صفویه

نظر شما:

خط نسخه نسخ به تاریخ پنجشنبه ۱۹ ربیع الثانی ۱۰۹۷ عنوان و نشان و لغتها شنگرف با یادداشتی از علم الهدی محمد کاشانی مورخ ۱۰۹۷ دارای ۴۳۹برگ ۲۷ سطری کاغذ فستقی جلد روغنی زمینه نارنجی تالیف سید محمد بن سید حسین بن سید علی درگذشته ۸۶۶ که کتاب خود را به نام سلطان محمد فاتح در شهر ادرنه به سال ۸۵۴ ساخته است گزیده ای از صحاح و تاج اللغه با افزوده هایی از مغرب و فائق و نهایه و جز اینها
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : سید محمد بن سید حسین بن سید علی (مؤلف)
موضوع اثر : گزیده از واژه نامه ها
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الثانی ۱۰۹۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان