جنگ اشعار صفویه

نظر شما:

خطوط گوناگون ا نشتعلیق و شکسته از چند کاتب بی نام از سده دوازدهم به صورت راسته و چلیپا دارای یک سرلوح خام قطع نسخه بیاضی است دارای ۱۲۸ برگ با سطرهای مختلف کاغذ فستقی جلد تیماج لائبی سبز جنگ اشعار نامرتب و غالبا بدون نام گوینده
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۵۵/۰۰۰
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج سبز،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، مجدول، راسته و چلیپا، سرلوح،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان