دیوان سلمان ساوجی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق قرن۱۳ق به کتابت میر محمد علی ابن طالب آن را در ۱۵ روز نوشته است دارای ۱۸۱ برگ ۱۵ سطری کاغذ فرنگی جلد مقوا رویه ساغری آبی آغاز و پایان افتاده و متن شامل مدایح و غزلیات و رباعیات با جمشید و خورشید است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۰۱/۰۰۰
پدید آورندگان : سلمان بن محمد سلمان ساوجی (شاعر) میر محمدعلی ابن طالب (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی(دیوان شعری)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، مقوا رویه کاغذی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان