ختومات و زیارات و ادعیه و طلسمات صفویه

نظر شما:

خط نسخ و نستعلیق یک نویسنده در سده۱۱ق دارای ۱۹۰برگ ۱۲ سطری کاغذ ترمه سمرقندی جلد تیماج مشکی لائی ادعیه و طلسمات و ختومه به عربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۰۹/۰۰۲
موضوع اثر : دعاها- طلسم‌ها و تعویذها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان