شعر حکیم سنایی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعار حکیم سنائی از مثنوی حدیقه الحقیقه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۲۸
پدید آورندگان : ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج سرخ، گالینگور جدید،
تکنیک : دست نویس، فرنگی رنگارنگ،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان