اشعار فارسی از خاقانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعاری از خاقانی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۲۳
پدید آورندگان : افضل الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی )
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی رنگارنگ،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان