اشعار فارسی از نیازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعار فارسی نیازی شاعر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۹
پدید آورندگان : احمدبن مرتضی نیازی اصفهانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی الوان، چرم تیماج، گالینگور جدید،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان