اشعار فارسی از نظیری نیشابوری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق دارای ۱۹۳برگ با سطرهای مختلف کاغذ فرنگی الوان جلد تیماج لائی قهوه ای اشعاری از نظیری نیشابوری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۲۸/۰۱۵
پدید آورندگان : نظیری نیشابوری، محمد حسین (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات (شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : کاغذ فرنگی الوان، گالینگور جدید، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان