طغیان‌البکاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نستعلیق خود سراینده، دارای جدول دارای ۱۸۶ برگ ۱۵ سطری کاغذ فرنگی جلد رویه میشن سرخ ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدابراهیم گوهری (مولف و کاتب)
موضوع اثر : چهارده معصوم- مراثی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، جدول و کمند، ضربی منقش،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان