خطوط [مرقع]: سیاه مشق به نستعلیق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سیاه مشق به خط نستلیق به قلم نوری با تاریخ ۱۲۴۵
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۹۲/۰۰۲
پدید آورندگان : نوری (خوشنویس)
موضوع اثر : خوشنویسی آیات قرآنی
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : مقوائی، مقوائی با روکش چرم و مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان