خوشنویسی [مرقع]: خط نستعلیق کتیبه سیاه مشق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سیاه مشق آیه قرآنی و ان یکاد به خط نستعلیق در هم
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۴/۰۰۸
موضوع اثر : سیاه مشق آیه قرآنی
تاریخ خلق : ۱۲۳۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : الوان
جنس : مقوائی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان