السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی آهارمهره جلد میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج و لچکی و مجدول رساله حاضر،جزء اول از کتاب سرائر الحاوی از محمد بن منصور ابن ادریس حلی است که در مبحث فقه می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد ابن‌ادریس (مؤلف) محمدعلی‌بن حاجی زین‌العابدین اردبیلی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری -- قرن‎۶ق.
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، میشن قهوه ای ضربی،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی آهارمهره، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان