زاد المعاد

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۱۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف) مقصودعلی بن محمدعلی طهرانی (خطاط)
موضوع اثر : دعاها - زیارتنامه‌ها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :