حق الیقین

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۷۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مولف) معین‌الدین بن... موسوی (خطاط)
موضوع اثر : کلام
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :