کتاب‌العقیده فی علم‌الکلام (عربی)

نظر شما:

تالیف شیخ حاج خلیل المرکبانی،نسخ عبد الله بن محمد بن مجاهد ۷۹۰ ، دارای بلاغ مقابله در رمضان ۷۹۶ و بلاغ قرائت. عناوین شنگرف . بر کاغذ دولت آبادی در ۷برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قرمز است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۸۰/۰۰۲
پدید آورندگان : خلیل مرکبانی (نامعلوم) عبدالله‌بن محمد مجاهد (خطاط)
موضوع اثر : کلام
تاریخ خلق : ۷۹۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :