قلمدان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قلمدان لاکی با سه قاب بیضی در محور عمودی. قاب میانی تصویری از باکره ی مقدس و فرزند را در برگرفته است. دو قاب دیگر دارای نقوش چهره پردازی می باشد. دارای رقم و تاریخ : (یا شاه نجف ۱۲۷۵)
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۸۸
پدید آورندگان : آقا نجف (قلمدان نگار)
موضوع اثر : قدیسین
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : -
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان