نقشه GIS ایران در دوره جانشینان نادرو زندیه

نظر شما:

نقشه قلمرو ایران در زمان نادر و جانشینان وی ، ترسیم شده توسط موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب در قرن ۱۴ ش به زبان فارسی دارای کاغذ زمینه کرم روشن و استفاده از رنگ های توسی ، سبز ، زرد و صورتی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۱۴
پدید آورندگان : موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : الوان
ابعاد : طول (۱ متر و ۸ سانتیمتر) عرض (۷۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک