نقشه ایران

نظر شما:

نقشه ایران ، ترسیم شده توسط Pieter van der به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۷۲۵م کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ آبی سورمه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۵۴
پدید آورندگان : Pieter van der (ترسیم کننده)
تاریخ خلق : ۱۷۲۵ میلادی (قرن ۱۸)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر) عرض (۳۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک