عقدنامه دفترچه‌ای پهلوی

نظر شما:

عقدنامه دفترچه‌ای به تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۱۹ ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۷۸۸
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۷ دی ۱۳۱۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : عقدنامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان