مبایعه نامه قریه روئین بین رستم‌خان عباسی سیاه‌گلی با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۳ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین رستم‌خان عباسی سیاه‌گلی با عبدالعزیز میرزا جهانسوز در مورد فروش بخشی از روستای رویین‌تن در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۴
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : مباعه بخشی از روستا
تاریخ خلق : ۲۳ بهمن ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان