مبایعه نامه قریه میانه سیاهگل بین تراب بدری میانه و عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۲ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین تراب بدری میانه و عبدالعزیز جهانسوز در خصوص فروش بخشی از روستا میانه سیاهگل در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۶
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : فروش بخشی از روستا میانه
تاریخ خلق : ۲۳ دی ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان