مبایعه‌نامه مزرعه روئین تن بین شیخ علی‌اصغر مقنی با عبدالعزیز جهانسوز در ۱۳۱۲ش. پهلوی

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین شیخ علی‌اصغر مقنی با شاهزاده عبدالعزیز میرزا جهانسوز در مورد فروش بخشی از مزرعه رویین‌تن در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۳۷
پدید آورندگان : وزارت عدلیه، ثبت اسناد و املاک کل مملکتی (پدیدآور)
موضوع اثر : فروش بخشی از مزرعه رویین‌تن
تاریخ خلق : ۲۸ مرداد ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۳۶ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : مبایعه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان