مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین میرزا محمد امین با حاج بایزید آقا فرزند محمد ایلخانی پیرامون واگذاری قریه سرباغچه به انضمام مبایعه نامه بین بایزید و علی برادرش پیرامون واگذاری ملک مذکور به وی به تاریخ ۱۳۳۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و۱۰ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۸
موضوع اثر : مبایعه نامه بین میرزا محمد امین با حاج بایزید آقا
تاریخ خلق : ۲۵ شعبان ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان