تقسیم نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تقسیم نامه بین علی آقا فرزند محمد ایلخانی با سلیمان آقا فرزند ابراهیم حمیدالملک پیرامون تقسیم بخشی از قریه های اگریقاش و گوی تپه به تاریخ ۱۳۳۰ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۳۱ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۳۹
موضوع اثر : تقسیم نامه بین علی آقا و سلیمان آقا
تاریخ خلق : ۱۵ ذیقعده ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان