اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین میرزا عبدالمنعم قاضی با علی خان سرتیپ پیرامون املاک موروثی شهاب الملک به انضمام اجاره نامه بین علی خان سرتیپ با حاجی نقی تاجر باشی در خصوص اجاره قرای اگریقاش و گوی تپه به تاریخ ۱۳۲۹ق و خط شکسته
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۲۶
موضوع اثر : اجاره نامه بین میرزا عبدالمنعم قاضی با علی خان سرتیپ
تاریخ خلق : ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان