مبایعه نامه

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی معروف با علی آقا امیر اسعد پیرامون دو دانگ از قریه ملالردر اختاچی ساوجبلاغ مکری به خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۰۳
موضوع اثر : مبایعه نامه بین حاجی معروف با علی آقا امیر اسعد
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : مبایعه نامه