نامه پهلوی

نظر شما:

صورتحساب فروش و وصول ۵۶ ظرف مربوط به حاجی یوسف دیلمی و پسران به تاریخ ۱۹۲۷م و تایپی دارا کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۲۶
موضوع اثر : صورتحساب فروش و وصول 56 ظرف
تاریخ خلق : ۱۷ مارس ۱۹۲۷ میلادی (قرن ۲۰)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان