نامه پهلوی

نظر شما:

نامه کفیل اداره استخدا کشوری به عبدالعزیز جهانسوز منشی سابق ارزاق کرمانشاهان در خصوص وضعیت استخدامی نامبرده در مالیه کرمانشاه به تاریخ ۱۳۰۶ش دارای کاغذ کرم رنگ و یک مهر
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۶۷
موضوع اثر : نامه کفیل اداره استخدا کشوری به عبدالعزیز جهانسوز
تاریخ خلق : ۱۳۰۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان