نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسن تقی زاده وزیر مالیه به عبدالعزیز جهانسوز متصدی کابینه دخانیات کرمانشاه در خصوص ترمیم حقوق نامبرده به تاریخ ۱۳۱۱ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۵۹
موضوع اثر : نامه حسن تقی زاده وزیر مالیه به عبدالعزیز جهانسوز
تاریخ خلق : ۱۵ دی ۱۳۱۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان