نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه اداره استخدام وزارت مالیه به عبدالعزیز جهانسوز در خصوص ترمیم حقوق نامبرده و ترقی رتبه به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۵۸
موضوع اثر : نامه اداره استخدام وزارت مالیه به عبدالعزیز جهانسوز
تاریخ خلق : ۵ بهمن ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان