نامه پهلوی

نظر شما:

نامه شرکت سهامی تجارتی خوزستان به تجارتخانه حاج سید حسین طباطبائی تاجر بهبهانی پیرامون معامله پشم و پرسش از وضعیت تولید تخم جات روغنی به تاریخ ۱۳۲۵ش و خط تایپی دارای کاغذ کرم رنگ و امضاء
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۴۱
موضوع اثر : نامه شرکت سهامی تجارتی خوزستان به تجارتخانه حاج سید حسین طباطبائی تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۷ اردیبهشت ۱۳۲۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان