نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ی حاجی سید حسین طباطبائی رئیس التجار بهبهانی به شرکت سهامی تجارتی خوزستان پیرامون اعلام قیمت اجناس و خرید گونی به تاریخ ۱۳۴۰ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۰۷۴
موضوع اثر : نامه ی حاجی سید حسین طباطبائی رئیس التجار بهبهانی به شرکت سهامی تجارتی خوزستان
تاریخ خلق : ۳۰ دی ۱۳۲۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان