نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ای از شرکت خشکبار خوزستان به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی پیرامون تقاضای ارسال نمونه بادام به تاریخ ۱۳۲۲ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۸۶
موضوع اثر : نامه ای از شرکت خشکبار خوزستان به حاجی سید حسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان