نامه پهلوی

نظر شما:

نامه شرکت سهامی تجارتی خوزستان به تجارتخانه حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی در خصوص تقاضای ارسال برزک خریداری شده و خرید گونی به تاریخ ۱۳۱۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۴۲۳۳
موضوع اثر : نامه شرکت سهامی تجارتی خوزستان به تجارتخانه حاجی سیدحسین تاجر بهبهانی
تاریخ خلق : ۱۵ مرداد ۱۳۱۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان