نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید تقی صابونچی به حاجی سید حسین طباطبائی رئیس التجار پیرامون خرید، فروش و ارسال اجناس به اهواز و همدان به تاریخ ۱۳۳۲ش و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۹۸۷
موضوع اثر : نامه سید تقی صابونچی به حاجی سید حسین طباطبائی رئیس التجار
تاریخ خلق : ۲۸ تیر ۱۳۳۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها : برات
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان