نامه پهلوی

نظر شما:

سابقه خدمت عبدالعزیز جهانسوز در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به تاریخ ۱۳۰۶ش دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۷۴
موضوع اثر : سابقه خدمت عبدالعزیز جهانسوز در وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه
تاریخ خلق : ۲۳ دی ۱۳۰۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان