نامه پهلوی

نظر شما:

نامه پیشکار مالیه ایالتی به اداره امنیه در خصوص ممانعت مامورین امنیه پست قزانچی از وصول حق المرتع به تاریخ ۱۳۰۸ش دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۴۰۶
موضوع اثر : نامه پیشکار مالیه ایالتی به اداره امنیه
تاریخ خلق : ۱۱ تیر ۱۳۰۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان