نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ی رشیدی به تجارتخانه طباطبائی پیرامون تقاضای ساخت سرداب و اطاق بالای آن به تاریخ ۱۳۲۵ش دارای کاغذ کرم رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۹۲
موضوع اثر : نامه ی رشیدی به تجارتخانه طباطبائی
تاریخ خلق : ۱۴ مهر ۱۳۲۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان