مبایعه اراضی مزروعی در هرزویل به تاریخ ۱۲۹۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین علی و احمد فرزندان مشهدی علی حسین و بی بی جانی مادر آن ها با محمدباقر قزوینی پیرامون واگذاری اراضی مزروعی در هرزویل به تاریخ ۱۲۹۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۵
موضوع اثر : مبایعه نامه
تاریخ خلق : ۱۲ ذیحجه ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان