نامه احتمالا به حسین آقا ملک پیرامون مسائلمالی و بانکی پهلوی

نظر شما:

نامه احتمالا به حسین آقا ملک پیرامون مسائل مالی و بانکی
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۸۰
موضوع اثر : مالی
تاریخ خلق : ۲۹ شهریور ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان