رسید دریافت سواد وقفنامه حاج حسن ملک التجار عراق ۱۳۳۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

رسید دریافت سواد وقفنامه حاج حسن ملک التجار عراق ۱۳۳۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۷
پدید آورندگان : سید علی اکبرخان (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت وصیتنامه
تاریخ خلق : ۵ شعبان ۱۳۳۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان