قبض رسید چهار حلقه طناب برای قناتهای منگلی توسط عبدالرسول ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید چهار حلقه طناب برای قناتهای منگلی توسط عبدالرسول ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۹۱
پدید آورندگان : عبدالرسول (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت طناب
تاریخ خلق : ۲ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان