قبض دریافت طلب نجدالسلطنه از حسین ملک ۱۳۳۱-۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت طلب نجدالسلطنه از حسین ملک ۱۳۳۱-۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۴
موضوع اثر : دریافت وجه
تاریخ خلق : از ۴ ربیع‌الاول ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴) تا ۲ ربیع‌الاول ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان