صورت مالیات قریه روبنج و صورت نقدی سه ساله شلتوک قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت مالیات قریه روبنج و صورت نقدی سه ساله شلتوک
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۱
موضوع اثر : صورت مالیات
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان