صورت اجاره دکاکین جنب خانه اسکندروهایف ۱۲۹۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت اجاره دکاکین جنب خانه اسکندروهایف ۱۲۹۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۵
موضوع اثر : اجاره دکان
تاریخ خلق : محرم ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان