صورتحساب وجه اجاره دکاکین جنب خانه ملک التجار در بازر تهران ۱۲۹۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورتحساب وجه اجاره دکاکین جنب خانه ملک التجار در بازر تهران ۱۲۹۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۳
موضوع اثر : وجه اجاره
تاریخ خلق : از جمادی‌الاول ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳) تا ذیحجه ۱۲۹۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان