صورت دریافتی کرایه دکاکین جنب خانه ملک التجار ۱۳۴۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت دریافتی کرایه دکاکین جنب خانه ملک التجار ۱۳۴۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۷۱
موضوع اثر : دریافت کرایه
تاریخ خلق : از صفر ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴) تا ربیع‌الاول ۱۳۴۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان