ورقه تصذیق خط معین السادات و ملک التجار در ورقه مصالحه نامه ۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه تصدیق خط معین السادات و ملک التجار در ورقه مصالحه نامه ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۲
موضوع اثر : تصدیق خط
تاریخ خلق : ۲۷ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان